Welcome vanchuyensongmai.com.vn http://vanchuyensongmai.com.vn

Đường sắt tăng cước vận tải từ 8/4
09.11.2011

Tin từ Tổng công ty ĐSVN, trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, buộc ĐSVN phải điều chỉnh giá cước hành khách. Việc điều chỉnh tăng giá cước hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 8/4 tới đây. Theo đó, giá cước hành khách sẽ tăng từ 5-15%.


Quan điểm của lãnh đạo Ngành là sẽ điều chỉnh tăng cao ở những mác tàu đẳng cấp cao, đông khách. Riêng giá cước hàng hóa sẽ không tăng mà chỉ tính phụ thu nhiên liệu 7%.

Cũng theo Tổng công ty ĐSVN, xăng dầu chiếm tới 37% giá thành vận tải của đường sắt, việc điều chỉnh lần này chỉ là bù đắp một phần sự mất cân đối trong kinh doanh vận tải. Nếu tính đúng tính đủ, giá cước vận tải đường sắt còn phải tăng cao hơn nữa.

Tuy nhiên trong bối cảnh kiềm chế lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khá
ch, chủ hàng, nhằm mở rộng thị phần vận tải đường sắt, việc điều chỉnh giá cước lần này được tính ở mức thấp nhất.

 URL của bản tin này::http://vanchuyensongmai.com.vn/modules.php?name=Whoweare&op=viewst&sid=49

© Welcome vanchuyensongmai.com.vn contact: info@vanchuyensongmai.com.vn